ေအာင္ကိုလတ္Ÿ
 
ပန္းကေလးလိုလွတဲ့ေကာင္မေလးေရ
  ကမၻာေပၚမွာရွိသမွ်ပန္းေတြ
  ကမၻာေပၚမွာပြင့္ေနသမွ်ပန္းေတြ
  အခုပဲ...အားလံုးေသေပးလိုက္ၾက...
  ေၾကြ...ေပး...လိုက္...ၾက..။

  ကမၻာၾကီးကို ဘယ္လိုမွ
  အလွပ်က္မသြားဘုူးဆိုတာ မင္းေလးယံု
  မင္းေလးတစ္ပြင္႕တည္း
  ပြင့္ေနရုံနဲ့လံုေလာက္ပါတယ္..မိန္းကေလးရယ္။
2/13/2011 02:05:57

ႀကိဳက္ပါတယ္ခင္ဗ်

ReplyLeave a Reply.